Tư vấn miễn phí 24/7

0978 559 555

×

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - Ngô Thanh Hoàng

 • Năm hoàn thành: 2017
 • Địa điểm: Đường 3/2 - Q10
 • Dịch vụ: Thiết Kế Nội Thất
 • Công trình: Biệt Thự

Chủ đầu tư: Ngô Thanh Hoàng

Địa điểm: Đường 3/2 - Q10

Chủ đầu tư: Ngô Thanh Hoàng

Địa điểm: Đường 3/2 - Q10

Chủ đầu tư: Ngô Thanh Hoàng

Địa điểm: Đường 3/2 - Q10

Chủ đầu tư: Ngô Thanh Hoàng

Địa điểm: Đường 3/2 - Q10

Chủ đầu tư: Ngô Thanh Hoàng

Địa điểm: Đường 3/2 - Q10

Chủ đầu tư: Ngô Thanh Hoàng

Địa điểm: Đường 3/2 - Q10

Chủ đầu tư: Ngô Thanh Hoàng

Địa điểm: Đường 3/2 - Q10

Chủ đầu tư: Ngô Thanh Hoàng

Địa điểm: Đường 3/2 - Q10

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - Đặng Thế Hiền

 • Năm hoàn thành: 2017
 • Địa điểm: Đồng Tháp
 • Dịch vụ: Thiết Kế Nội Thất
 • Công trình: Biệt Thự Phố

Chủ đầu tư: Đặng Thế Hiền

Địa điểm: Đồng Tháp

Chủ đầu tư: Đặng Thế Hiền

Địa điểm: Đồng Tháp

Chủ đầu tư: Đặng Thế Hiền

Địa điểm: Đồng Tháp

Chủ đầu tư: Đặng Thế Hiền

Địa điểm: Đồng Tháp

Chủ đầu tư: Đặng Thế Hiền

Địa điểm: Đồng Tháp

Chủ đầu tư: Đặng Thế Hiền

Địa điểm: Đồng Tháp

Chủ đầu tư: Đặng Thế Hiền

Địa điểm: Đồng Tháp

Chủ đầu tư: Đặng Thế Hiền

Địa điểm: Đồng Tháp

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - Huỳnh Công Tuấn

 • Năm hoàn thành: 2017
 • Địa điểm: đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7
 • Dịch vụ: Thiết Kế Nội Thất
 • Công trình: Biệt Thự Song Lập

Chủ đầu tư: Huỳnh Công Tuấn

Địa điểm: đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7

Chủ đầu tư: Huỳnh Công Tuấn

Địa điểm: đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7

Chủ đầu tư: Huỳnh Công Tuấn

Địa điểm: đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7

Chủ đầu tư: Huỳnh Công Tuấn

Địa điểm: đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7

Chủ đầu tư: Huỳnh Công Tuấn

Địa điểm: đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7

Chủ đầu tư: Huỳnh Công Tuấn

Địa điểm: đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7

Chủ đầu tư: Huỳnh Công Tuấn

Địa điểm: đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7

Chủ đầu tư: Huỳnh Công Tuấn

Địa điểm: đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - Công ty Vạn Lợi

 • Năm hoàn thành: 2017
 • Địa điểm: Quận 2, Tp.HCM
 • Dịch vụ: Thiết Kế Nội Thất
 • Công trình: Biệt Thự

Chủ đầu tư: Công ty Vạn Lợi

Địa điểm: Quận 2, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Công ty Vạn Lợi

Địa điểm: Quận 2, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Công ty Vạn Lợi

Địa điểm: Quận 2, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Công ty Vạn Lợi

Địa điểm: Quận 2, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Công ty Vạn Lợi

Địa điểm: Quận 2, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Công ty Vạn Lợi

Địa điểm: Quận 2, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Công ty Vạn Lợi

Địa điểm: Quận 2, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Công ty Vạn Lợi

Địa điểm: Quận 2, Tp.HCM

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - Nguyễn Thị Phương Thảo

 • Năm hoàn thành: 2016
 • Địa điểm: Long An
 • Dịch vụ: Thiết kế thi công
 • Công trình: Biệt Thự

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - Nguyễn Hữu Tây

 • Năm hoàn thành: 2015
 • Địa điểm: 84 Phan Đình Phùng, Đà Lạt
 • Dịch vụ: Thiết kế Nội Thất
 • Công trình: Biệt Thự Tân cổ Điển

Chủ đầu tư: Nguyễn Hữu Tây

Địa điểm: 84 Phan Đình Phùng, Đà Lạt

Chủ đầu tư: Nguyễn Hữu Tây

Địa điểm: 84 Phan Đình Phùng, Đà Lạt

Chủ đầu tư: Nguyễn Hữu Tây

Địa điểm: 84 Phan Đình Phùng, Đà Lạt

Chủ đầu tư: Nguyễn Hữu Tây

Địa điểm: 84 Phan Đình Phùng, Đà Lạt

Chủ đầu tư: Nguyễn Hữu Tây

Địa điểm: 84 Phan Đình Phùng, Đà Lạt

Chủ đầu tư: Nguyễn Hữu Tây

Địa điểm: 84 Phan Đình Phùng, Đà Lạt

Chủ đầu tư: Nguyễn Hữu Tây

Địa điểm: 84 Phan Đình Phùng, Đà Lạt

Chủ đầu tư: Nguyễn Hữu Tây

Địa điểm: 84 Phan Đình Phùng, Đà Lạt

Công ty Cổ phần Kiến trúc - Xây dựng - Nội thất Cát Nghi

Thành lập và hoạt động theo giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311699711 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. HCM cấp vào ngày 06/04/2012, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 03/01/2019

g

Địa chỉ trụ sở chính: V12B Hương Giang, Phường 15, Quận 10, TP.HCM
Số điện thoại: 028 6299 7002