Tư vấn miễn phí 24/7

0978 559 555

×

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - Bùi Viết Sanh

 • Năm hoàn thành: 2018
 • Địa điểm: Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 • Dịch vụ: Thiết kế và Thi công hoàn thiện nội thất
 • Công trình: Nhà Phố Dự Án

Chủ đầu tư: Bùi Viết Sanh

Địa điểm: Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Bùi Viết Sanh

Địa điểm: Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Bùi Viết Sanh

Địa điểm: Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Bùi Viết Sanh

Địa điểm: Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Bùi Viết Sanh

Địa điểm: Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Bùi Viết Sanh

Địa điểm: Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Bùi Viết Sanh

Địa điểm: Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư: Bùi Viết Sanh

Địa điểm: Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - Nguyễn Minh Trí

 • Năm hoàn thành: 2017
 • Địa điểm: Phạm Hữu Lầu , Q7
 • Dịch vụ: Thiết kế và Thi công hoàn thiện nội thất
 • Công trình: Nhà Phố

Chủ đầu tư: Nguyễn Minh Trí

Địa điểm: Phạm Hữu Lầu , Q7

Chủ đầu tư: Nguyễn Minh Trí

Địa điểm: Phạm Hữu Lầu , Q7

Chủ đầu tư: Nguyễn Minh Trí

Địa điểm: Phạm Hữu Lầu , Q7

Chủ đầu tư: Nguyễn Minh Trí

Địa điểm: Phạm Hữu Lầu , Q7

Chủ đầu tư: Nguyễn Minh Trí

Địa điểm: Phạm Hữu Lầu , Q7

Chủ đầu tư: Nguyễn Minh Trí

Địa điểm: Phạm Hữu Lầu , Q7

Chủ đầu tư: Nguyễn Minh Trí

Địa điểm: Phạm Hữu Lầu , Q7

Chủ đầu tư: Nguyễn Minh Trí

Địa điểm: Phạm Hữu Lầu , Q7

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - Hứa Minh Trung

 • Năm hoàn thành: 2017
 • Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu
 • Dịch vụ: Thiết Kế Nội Thất
 • Công trình: Nhà Phố

Chủ đầu tư: Hứa Minh Trung

Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Hứa Minh Trung

Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Hứa Minh Trung

Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Hứa Minh Trung

Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Hứa Minh Trung

Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Hứa Minh Trung

Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Hứa Minh Trung

Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu

Chủ đầu tư: Hứa Minh Trung

Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - Đinh Hùng Anh

 • Năm hoàn thành: 2017
 • Địa điểm: đường Đất Thánh, quận Tân Bình
 • Dịch vụ: Thiết Kế Nội Thất
 • Công trình: Nhà Phố

Chủ đầu tư: Đinh Hùng Anh

Địa điểm: đường Đất Thánh, quận Tân Bình

Chủ đầu tư: Đinh Hùng Anh

Địa điểm: đường Đất Thánh, quận Tân Bình

Chủ đầu tư: Đinh Hùng Anh

Địa điểm: đường Đất Thánh, quận Tân Bình

Chủ đầu tư: Đinh Hùng Anh

Địa điểm: đường Đất Thánh, quận Tân Bình

Chủ đầu tư: Đinh Hùng Anh

Địa điểm: đường Đất Thánh, quận Tân Bình

Chủ đầu tư: Đinh Hùng Anh

Địa điểm: đường Đất Thánh, quận Tân Bình

Chủ đầu tư: Đinh Hùng Anh

Địa điểm: đường Đất Thánh, quận Tân Bình

Chủ đầu tư: Đinh Hùng Anh

Địa điểm: đường Đất Thánh, quận Tân Bình

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - Lại Minh Duy

 • Năm hoàn thành: 2016
 • Địa điểm: Quận 7, Tp.HCM
 • Dịch vụ: Thiết Kế Nội Thất
 • Công trình: Nhà Phố

Chủ đầu tư: Lại Minh Duy

Địa điểm: Quận 7, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Lại Minh Duy

Địa điểm: Quận 7, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Lại Minh Duy

Địa điểm: Quận 7, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Lại Minh Duy

Địa điểm: Quận 7, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Lại Minh Duy

Địa điểm: Quận 7, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Lại Minh Duy

Địa điểm: Quận 7, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Lại Minh Duy

Địa điểm: Quận 7, Tp.HCM

Chủ đầu tư: Lại Minh Duy

Địa điểm: Quận 7, Tp.HCM

CÔNG TRÌNH NỘI THẤT ĐÃ THỰC HIỆN - Nguyễn Đức Trung

 • Năm hoàn thành: 2016
 • Địa điểm: Quận Bình Tân
 • Dịch vụ: Thiết kế, Thi Công
 • Công trình: Nhà phố

Chủ đầu tư: Nguyễn Đức Trung

Địa điểm: Quận Bình Tân

Chủ đầu tư: Nguyễn Đức Trung

Địa điểm: Quận Bình Tân

Chủ đầu tư: Nguyễn Đức Trung

Địa điểm: Quận Bình Tân

Chủ đầu tư: Nguyễn Đức Trung

Địa điểm: Quận Bình Tân

Chủ đầu tư: Nguyễn Đức Trung

Địa điểm: Quận Bình Tân

Chủ đầu tư: Nguyễn Đức Trung

Địa điểm: Quận Bình Tân

Chủ đầu tư: Nguyễn Đức Trung

Địa điểm: Quận Bình Tân

Chủ đầu tư: Nguyễn Đức Trung

Địa điểm: Quận Bình Tân

Công ty Cổ phần Kiến trúc - Xây dựng - Nội thất Cát Nghi

Thành lập và hoạt động theo giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0311699711 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. HCM cấp vào ngày 06/04/2012, đăng ký thay đổi lần 3 ngày 03/01/2019

g

Địa chỉ trụ sở chính: V12B Hương Giang, Phường 15, Quận 10, TP.HCM
Số điện thoại: 028 6299 7002